Od 20 do 22 listopada odbędzie się w Rzymie III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot. Na miejsce obrad wybrano Papieskie Kolegium Międzynarodowe Maria Mater Ecclesiae. Ich hasłem są słowa: „Radość Ewangelii: radość misyjna”, nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka. 

 Na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Świeckich w kongresie wezmą udział przedstawiciele najbardziej rozpowszechnionych w świecie ruchów i wspólnot o charakterze międzynarodowym, uznanych już przez Radę za międzynarodowe stowarzyszenia wiernych lub pozostające w stałym dialogu z Radą.

Poprzednie kongresy z 1998 i 2006 r. związane były ze spotkaniami nowych rzeczywistości kościelnych z papieżami (św. Janem Pawłem II i Benedyktem XVI) i miały na celu wspólną refleksję nad najbardziej palącymi sprawami dotyczącymi tożsamości oraz misji stowarzyszeń wiernych w Kościele i świecie.

Podczas spotkania z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami kościelnymi z okazji Roku Wiary w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 2013 r. papież Franciszek powiedział, że są one „darem i bogactwem w Kościele”, a ich zadaniem jest „niesienie siły Ewangelii”. - Nie lękajcie się! Zawsze miejcie radość i umiłowanie komunii w Kościele - mówił papież. Niedługo później ogłosił adhortację „Evangelii gaudium”, o fundamentalnym znaczeniu, która - zdaniem Papieskiej Rady - stanowi „prawdziwe vademecum dla ruchów kościelnych i nowych wspólnot”.

Wychodząc z tych przesłanek Rada uznała za słuszne zorganizowanie kolejnego kongresu, „aby lepiej sobie przyswoić słowa Ojca Świętego i odczytać je ponownie w świetle doświadczeń i wyzwań, przed którymi stają dziś ruchy kościelne i nowe wspólnoty”. Wiele z nich, będących owocem Soboru Watykańskiego II sprzed 50 laty, wchodzi w wiek dojrzały, w „etap kościelnej dojrzałości”. Pragnieniem Rady jest to, by kongres zachęcił je do radosnego przyjęcia papieskiego zaproszenia do włączenia się „dynamikę misyjnego wyjścia” na zewnątrz, w nowy etap ewangelizacji, naznaczony radością głoszenia Ewangelii, będący „priorytetowym celem drogi Kościoła”.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…