Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum zaprasza na konferencję międzynarodową na temat: Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na nadużycia seksualne wobec nieletnich w Kościele. Akademia Ignatianum, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, 20 – 21 czerwca 2014

 

1. Konferencja jest zaadresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i innych osób, które w swojej pracy spotykają się z ofiarami i sprawcami nadużycia seksualnego, jak i pracują z dziećmi i młodzieżą. Organizując konferencję, która odbędzie się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, chcemy pobudzić refleksję Kościoła w Polsce na temat nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych katolickich na szkodę dzieci i młodzieży. Skorzystamy przy tym z doświadczeń Stolicy Apostolskiej i niektórych kościołów lokalnych. Wspomniane przestępstwa, które przyniosły wiele cierpień ofiarom spowodowały znaczne osłabienie wiarygodności Kościoła katolickiego. Rozważając krzywdy wyrządzone ofiarom, będziemy starali się również zrozumieć mroczny świat sprawców w sutannie. Nie będziemy unikać zmierzenia się z niewygodnymi pytaniami dotyczącymi czynników wewnętrznych i zewnętrznych względem wspólnoty chrześcijańskiej, które powiększyły czynniki ryzyka, sprzyjając ich kryminalnej działalności. Równocześnie chcemy rozważyć konieczne elementy odpowiedzi Kościoła na ten skandal w jego wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i społecznym. Pojmujemy tę refleksję i związaną z nią dyskusję jako ważny krok, aby zrozumieć to, co się wydarzyło i jak mogło się wydarzyć, ale z drugiej strony przede wszystkim, aby zainspirować w Kościele w Polsce podjęcie odważnych kroków w kierunku ewangelicznej odpowiedzi, która zawierałaby oczyszczenie z grzechów popełnionych przez niektórych duchownych, wysiłek tworzenia bezpiecznych środowisk wspierających ludzki i chrześcijański wzrost dzieci i młodzieży połączony z zaangażowaniem na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed wszelką przemocą i wykorzystaniem również poza wspólnotą kościelną.

2. Ujawnienie rzeczywistej skali nadużyć było dziełem samych ofiar. Wydaje się, że w Polsce mamy do czynienia z pierwszymi ujawnieniami. Procesy transformacji społecznej, kulturowej i obyczajowej typowe w latach 60-tych i 70-tych dla Zachodu, które wg niezależnych badań w połączeniu z innymi faktami miały wpływ na zwiększenie czynników ryzyka nadużyć, dotarły do naszych społeczeństw z około trzydziestoletnim opóźnieniem. Dlatego słusznie towarzyszy nam niepokojące pytanie dotyczące skali nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych na szkodę dzieci i młodzieży.

3. Konferencja będzie przestrzenią pierwszej systematycznej refleksji dotyczącej problemu nadużyć w Kościele w sytuacji, w której Wytyczne i Aneksy nie są jeszcze w pełni wprowadzone w życie. Brak jest jeszcze sieci osób i struktur, by wyjść naprzeciw potrzebom ofiar oraz zapewnić prewencję tam, gdzie w Kościele prowadzi się pracę duszpasterską i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Słabości prewencji dotyczą nie tylko środowisk i instytucji kościelnych, lecz także instytucji publicznych.

4. W tym kontekście, gdy dopiero powstają pierwsze zręby odpowiedzi Kościoła w Polsce na skandal nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży, jest rzeczą podstawową skonfrontowanie się z doświadczeniami Kościoła w innych krajach. Dlatego zaprosiliśmy do podzielenia się doświadczeniem i refleksją reprezentatywnych prelegentów ze Stolicy Apostolskiej, ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec. Są to: Rev. Robert Oliver, Promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary; Prof. J. Fegert, psychiatra w Klinice Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Ulm, członek zarządu Centrum Ochrony Dziecka na Gregorianie oraz Dr Monika Applewhite, specjalistka z USA, konsultantka kościołów i zakonów w zakresie prewencji w kilku krajach anglojęzycznych.

5. Za nie mniej ważne od samej konferencji uważamy towarzyszące jej wydarzenia liturgiczne. Każdego dnia prace konferencji zostaną poprzedzone Mszą św. w Bazylice Serca Pana Jezusa. W pierwszym dniu Eucharystii będzie przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski; w drugim przewodniczył będzie ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Szczególnym momentem modlitewnym na zakończenia pierwszego dnia pracy będzie liturgia pokutna za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży popełnione przez duchownych. Będziemy wypraszać dar serca skruszonego i pojednania z Bogiem i ludźmi. Liturgii pokutnej będzie przewodniczył ks. bp Piotr Libera, ordynariusz płocki.

6. Organizatorem konferencji jest Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii „Ignatianum” powołane przez władze uczelni na początku marca br. z poparciem Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

7. Na zakończenie kilka praktycznych informacji dotyczących zgłoszeń na konferencję.

Zapisy będą się odbywać za pośrednictwem strony internetowej, która będzie uruchomiona wkrótce pod adresem www.cod.ignatianum.edu.pl

Zanim zostanie uruchomiona strona internetowa można się ewentualnie zgłosić pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Mając na uwadze, że ilość miejsc jest ograniczona, kwota dla tych osób, które zapiszą się do 30 kwietnia będzie wynosić 200 zł. Dla dokonujących zgłoszenia na konferencję w maju wpisowe wyniesie 250 zł. Zapisów można będzie dokonać tylko do 30 maja 2014. Część referatów konferencyjnych będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Przy zgłoszeniu proszę podać potrzebę tłumaczenia. Od tej informacji zależy ile słuchawek będziemy musieli wynająć. Konto do wpłaty wpisowego jest następujące:

Fundacja Ignatianum

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Bank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 8565

motyw przelewu: Konferencja Centrum Ochrony Dziecka

Adam Żak SJ

Koordynator ds. Ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…