Z inicjatywy 250 ruchów i wspólnot katolickich, protestanckich i prawosławnych dziesiątki tysięcy europejskich chrześcijan zgromadziło się 12 maja br. pod hasłem „Razem dla Europy” w 144 miastach 22 państw kontynentu, w tym aż 42 we Włoszech, 28 w Niemczech, 14 we Francji, 10 w Hiszpanii, 7 w Portugalii, 6 w Rumunii, w Polsce zaś – we Wrocławiu.

W Brukseli wśród tysiąca uczestników spotkania obecni byli politycy i ludzie kultury. Z wideoprzesłaniem zwrócił się do zgromadzonych przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który podkreślił, że „przeznaczenie Europy buduje się na filozofii relacji i spotkania, jedności w różnorodności”.

Głos zabrali także: były przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi, przewodnicząca ruchu Fokolari Maria Voce, założyciel Wspólnoty św. Idziego Andrea Riccardi i Thomas Römer z YMCA.

Według organizatorów, w kryzysie, jaki przechodzi Europa, powodującym podziały, inicjatywa „Razem dla Europy” miała być świadectwem wspólnoty, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz wspólnego europejskiego domu od Atlantyku po Ural, Europy, która nie zamyka się w sobie, lecz „dostrzega wspólny los z innymi kontynentami”. Chodziło także o ukazanie zaangażowania wyznawców Chrystusa w życie społeczne, polityczne, kulturowe i religijne jako „wkładu w tworzenie bardziej sprawiedliwej i braterskiej Europy”.

Na zakończenie spotkania, po przypomnieniu wizji ojców założycieli zjednoczonej Europy, w łączności satelitarnej i internetowej z innymi miastami, został ogłoszony manifest „Razem dla Europy 2012”, skierowany do instytucji europejskich i obywateli Europy. Wzywa on do stawienia czoła wyzwaniom zglobalizowanego świata i do nie zamykania się w sobie.

„Europa jest przeznaczeniem i koniecznością, gdyż wciela w życie, w pojednanej różnorodności, cywilizację wspólnoty życia” – głosi apel ruchów kościelnych. (KAI)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…