Ponad czterysta osób z całej Polski wzięło udział w Poznańskim Forum Duszpasterskim, wprowadzającym w tematykę nowego roku duszpasterskiego w Polsce pod hasłem „Kościół naszym domem”. Forum rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem abp. Gądeckiego w kościele pw. św. Rocha.

„Szkołami komunii, gdzie człowiek uczy się miłości, są ruchy, wspólnoty parafialne, rady duszpasterskie, ekonomiczne” – mówił w homilii bp Józef Kupny. Delegat Episkopatu ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich podkreślił, że wszystkie ruchy i stowarzyszenia kościelne muszą być przeniknięte obecnością Chrystusa, by móc dawać świadectwo wiary i miłości. Katowicki biskup pomocniczy rozwinął myśl na temat istoty komunii. Przekonywał, że jedność nie tworzy komunii. „Komunię tworzy współpraca z Bożą łaską w miłości bliźnich” – mówił bp Kupny.

Następnie w sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej zaproszeni prelegenci mówili o zaangażowaniu katolików w praktyki religijne i działalność Kościoła w Polsce. Abp Stanisław Gądecki, nawiązując do hasła nowego programu duszpasterskiego, podkreślił, że komunia jest czymś więcej niż wspólnotą. – Komunia zasadza się na więzi z Bogiem, a dopiero potem można budować relacje z człowiekiem – podkreślił wiceprzewodniczący Episkopatu. Metropolita poznański wyjaśnił biblijne rozumienie słowa dom, podkreślając, że domem jest również Kościół. Abp Gądecki zapowiedział organizację I Krajowego Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich w 2012 roku i I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich w 2013 roku.

Ks. prof. Janusz Mariański z KUL przedstawił stan religijności w Polsce, a także poczucie więzi Polaków z parafią. Kierownik Katedry Socjologii Moralności i Katedry Socjologii Religii KUL zauważył, że mimo postępującej w Europie sekularyzacji, w naszym kraju wciąż ważne są trzy filary: rodzina, naród i Kościół. Ks. Mariański wskazał również na bogate dziedzictwo nauczania bł. Jana Pawła II. – Z jednej strony zauważa się w Polsce postępującą sekularyzację, z drugiej wciąż ważne jest oddziaływanie Kościoła i ruchów katolickich – przekonywał ks. prof. Mariański. Socjolog z KUL zwrócił także uwagę na źródło siły polskiego katolicyzmu – Polski katolicyzm jest silny, bo wciąż ważną rolę ogrywają w naszym kraju parafie – duchowni i laikat w nich pracujący – stwierdził prelegent. Zdaniem ks. prof. Mariańskiego po 1989 r. to właśnie w parafiach uaktywniło się życie wspólnot. Organizowane są pielgrzymki, imprezy kulturalne, festyny, wyjazdy dla dzieci i młodzieży. – Parafie prowadzą ożywioną działalność społeczną i charytatywną – przekonywał socjolog z KUL. Zachęcił jednak zgromadzonych, by parafie były bardziej otwarte na sprawy Kościoła powszechnego.

Bp Piotr Jarecki z Warszawy, podejmując temat współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów przestrzegał przed budowaniem komunii z ludźmi bez odniesienia do Pana Boga. – Nie będzie między nami wspólnoty, jeśli nie będziemy mieć intymnej więzi z Bogiem – podkreślił bp Jarecki. Prelegent przypomniał, że każdy chrześcijanin otrzymuje prawo i obowiązek zaangażowania w życiu Kościoła od samego Chrystusa. – Potrzeba dziś wspólnej modlitwy w rodzinach, aby móc budować komunię w Kościele – stwierdził biskup pomocniczy warszawski. Zauważył również, że dzisiaj szczególnie potrzebna jest świadomość służebności kapłaństwa hierarchicznego względem kapłaństwa powszechnego ludzi świeckich.

W forum wzięli udział duchowni, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele wydziałów duszpasterskich, parafialnych rad ekonomicznych i duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń katolickich, członkowie Akcji Katolickiej z kilkunastu polskich diecezji, m.in. płockiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, ełckiej, kaliskiej, legnickiej, warszawskiej i tarnowskiej. Organizatorem Poznańskiego Forum Duszpasterskiego były Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Zarząd Akcji Katolickiej. (KAI)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…