Rada Programowa ORRK, która spotkała się 24 września br., podjęła decyzję o zwołaniu IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Motywem przewodnim Kongresu będzie Nowa Ewangelizacja. Prace kongresowe potrwają 3 lata. W latach 2012-2013 odbędą się kongresy i konferencje w diecezjach oraz poszczególnych ruchach, a w czerwcu 2014 r. odbędzie się Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń, który zbierze doświadczenia z diecezji, z ruchów oraz te, które będą płynęły z prac innych instytucji Kościoła.

Prace kongresowe winny nam dopomóc w odczytaniu nowych inspiracji do pracy ewangelizacyjnej, w przyjrzeniu się nowym treściom oraz metodom ewangelizacji, a przede wszystkim winny w nas rozpalić nowy zapał ewangelizacyjny. Więcej szczegółów na temat IV Kongresu Ruchów zostanie przedstawionych podczas Spotkania Plenarnego ORRK 19 listopada br.

 

Spotkanie Rady Programowej było okazją do podsumowania pracy ruchów w ostatnich miesiącach. Zwrócono uwagę na wagę wydarzeń, jakimi były beatyfikacja Jana Pawła II oraz Światowe Spotkanie Młodzieży w Madrycie. Jeśli chodzi o spotkanie młodzieży cieszy fakt, że blisko połowa uczestników z Polski to byli członkowie ruchów lub zaproszeni przez ruchy młodzi ludzie. Widać jednak wyraźnie, że zainteresowanie tego typu spotkaniem wśród młodych Polaków spada. Liderzy ruchów, którzy organizowali wyjazd młodych nie kryli zdziwienia trudnościami, jakie biura podróży oraz niektóre linie lotnicze czyniły i to w okresie poprzedzającym wyjazd do Hiszpanii. Z pozytywnych inspiracji, poza przeżyciami młodych w Hiszpanii, pozostał nam katechizm YOUCAT, który po dokonaniu niezbędnych korekt, będzie wspaniałym materiałem do wykorzystania w pracy z młodymi ludźmi, w posłudze ewangelizacyjnej.

Wśród spraw bieżących poruszono sytuację przed wyborami parlamentarnymi. Mamy nadzieję, że członkowie ruchów tradycyjnie wezmą aktywny udział w wyborach, wybierając tych kandydatów, którzy najlepiej będą służyli dobru wspólnemu, jakim jest Polska oraz przestrzegają wartości chrześcijańskie w swoim działaniu. Ważne jest to, aby różnice sympatii politycznych nie dzieliły naszych rodzin i wspólnot. Członkowie ruchów mając zdecydowane swoje własne poglądy polityczne winni budować mosty, pomimo różnic politycznych, ponieważ jednoczy nas wspólna wiara, która jest czymś bardziej fundamentalnym niż różnice polityczne.

Niepokój nasz budzi pogłębiający się kryzys gospodarzy w świecie. Wyraźnie pokazuje on, że nie można w nieskończoność żyć na kredyt, korzystając z pieniędzy innych ludzi, konsumpcja musi być roztropna i realna. I to dotyczy zarówno rządów, w tym rządu polskiego, jak i również zwykłego Kowalskiego. W Polsce ponad 2 mln ludzi ma problemy ze spłaceniem kredytów, trzeba w naszej formacji zwracać uwagę na zło, jakie płynie z życia na kredyt. Ważne jest również wspieranie ludzi biznesu, animatorów życia gospodarczego, którzy w tych trudnych czasach działają uczciwie i przestrzegają podstawowych zasad etycznej aktywności ekonomicznej.

Rada, wsłuchując się w liczne głosy członków ruchów oraz Diecezjalnych Rad Ruchów, które przychodziły w ostatnim czasie do Sekretariatu ORRK w sprawie Adama „Nergala” Darskiego, wystosowała list do Prezesa Zarządu TP S.A. Juliusza Brauna wyrażając swoje zaniepokojenie sytuacją. Tekst listu został opublikowany poniżej.

Kolejnym tematem poruszonym podczas naszego spotkania był  Program Duszpasterski Kościoła, który w nowym roku będzie nosił tytuł: „Kościół naszym domem”. Trzeba nam dokładniej się przyjrzeć w tym czasie na czym ma polegać „większe zadomowienie wiernych w Kościele i większe udomowienie Kościoła”, o którym mówił abp Gądecki charakteryzując nowy rok pracy duszpasterskiej.

Członkowie Rady Programowej ORRK wyrazili radość z decyzji Sejmu RP, który ustanowił rok 2012 rokiem księdza Piotra Skargi SJ. Od ks. Skargi winniśmy się uczyć miłości do Ojczyzny oraz brać przykład z jego aktywności związanej z zakładaniem nowych stowarzyszeń, bractw oraz sodalicji.

Spotkanie zakończyła modlitwa w intencji naszej Ojczyzny w przededniu wyborów.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…