Tysiąc młodych z Polski i drugi tysiąc zza wschodniej granicy, m.in. z Białorusi, Litwy i Ukrainy, weźmie udział w dniach 10-16 lipca w finałach 23. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Rozgrywki będą odbywały się na obiektach sportowych stołecznej AWF i SGGW.

To największa impreza sportowa organizowana przez organizację kościelną: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Jak podkreślają organizatorzy, w zawodach chodzi o zdrową rywalizację, zabawę oraz wysiłek, a nie o chęć wygranej.
Współzawodnictwo oparte jest na zasadzie triady: stadion- teatr-świątynia. "Stadion" to rywalizacja sportowa, "teatr" - oznacza m.in. prezentacje folkloru małych ojczyzn i imprezy kulturalne, "świątynia" zaś to formacja duchowa, codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na Parafiadzie spotykają się chrześcijanie różnych wyznań i języków. Młodzież ma okazję do zawierania nowych przyjaźni oraz dialogu ekumenicznego.

Tegoroczna Parafiada zostanie zainaugurowana 10 lipca uroczystą Mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. O godz. 13 będzie jej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus. Zaraz po Mszy św. rozpocznie się festyn sportowo-rekreacyjny – zapowiada prezes Stowarzyszenia Parafiada o. Marek Kudach SchP.

W finałowych rozgrywkach weźmie udział młodzież wyłoniona w diecezjalnych i regionalnych eliminacjach. Oprócz młodych Polaków, w zawodach weźmie udział młodzież z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Razem ze swoimi rówieśnikami z Polski będą uczestniczyli w dwutygodniowych wakacyjnych obozach parafiadowych.

Twórca ruchu parafiadowego o. Józef Joniec zginął w katastrofie smoleńskiej. Został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. - Jesteśmy dumni, że dzieło zapoczątkowane przez o. Józefa trwa i rozwija się dla dobra dzieci i młodzieży – podkreślił jego następca, o. Kudach. (KAI)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…