Na Zgromadzeniu Krajowym Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, które odbyło się w dniach 23-26 czerwca 2011 r. w Porszewicach, rozeznane zostały nowe kierunki pracy WŻCh w Polsce. Zwrócono uwagę na tworzenie sieci współpracy na rzecz nowej ewangelizacji, promocję duchowości ludzi świeckich, bardziej zdecydowane występowanie środowisk katolickich w najważniejszych problemach społecznych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Za szczególne obszary apostolskie uznano pracę na rzecz młodzieży szkolnej i środowisk akademickich oraz pracę na rzecz rodziny i małżeństw ze szczególnym uwzględnieniem tych które przeżywają kryzys.

Podczas Zgromadzenia dokonano zmiany statutu WŻCh dostosowując go do aktualnych potrzeb ruchu. Jednocześnie dokonano wyboru nowych władz - nowym prezydentem WŻCh w Polsce został wybrany Bogusław Spurgjasz. W spotkaniu uczestniczył o. Tomasz Kot, Prowincjał OO. Jezuitów, który przedstawił aktualną sytuację Kościoła w Polsce oraz wyzwania jakie z tego płyną dla świeckich. O. Prowincjał poinformował również o zmianie krajowego asystenta kościelnego WŻCh, którym został o. Adam Schulz SJ.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest kontynuatorką Sodalicji Mariańskich działających od 1563 roku. Aktualnie WŻCh jest obecna w ponad 80 krajach świata, skupiając ponad 150 tys. członków. W Polsce posiada 45 wspólnot oraz 15 prewspólnot działających w kilkunastu miastach.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…