O modlitwę za Kościół w Chinach apeluje bp Wiktor Skworc przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Szczególną okazją do włączenia się w modlitwę jest obchodzony 24 maja Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.

 

Przed czterema laty papież Benedykt XVI, w "Liście do Katolików Chińskich", ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju. Natomiast 18 maja br., podczas audiencji generalnej, Ojciec Święty zwrócił się do katolików całego świata w dramatycznych słowach: „Kościół w Chinach, zwłaszcza w tym czasie potrzebuje modlitw Kościoła powszechnego (…) Wszyscy katolicy na całym świecie mają obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach: wierni ci mają prawo do naszej modlitwy, potrzebują naszej modlitwy. Wiemy z Dziejów Apostolskich, że kiedy Piotr był w więzieniu wszyscy się za niego żarliwie modlili i w efekcie przyszedł anioł, aby go uwolnić. Czyńmy podobnie: módlmy się intensywnie wszyscy razem za ten Kościół, ufając, że przez nasze modlitwy możemy uczynić dla niego coś bardzo realnego. Chińscy katolicy, jak to wiele razy mówili, pragną jedności z Kościołem powszechnym, z Najwyższym pasterzem, z Następcą Piotra. Poprzez nasze modlitwy możemy wyprosić dla Kościoła w Chinach, by pozostał jeden, święty, katolicki, wierny i wytrwały w doktrynie i dyscyplinie Kościoła. Zasługuje on na naszą miłość. Wiemy, że pośród naszych braci biskupów są tacy, którzy cierpią i na których wywierany jest nacisk w wypełnianiu ich posługi biskupiej. Im, kapłanom i wszystkim katolikom napotykającym na trudności w swobodnym wyznawaniu swej wiary wyrażamy naszą bliskość. Poprzez nasze modlitwy możemy im dopomóc w odnalezieniu drogi, by utrzymywali żywą wiarę, mieli mocną nadzieję i żarliwą miłość do wszystkich ludzi oraz w zachowaniu całej pełni eklezjologii, jaką otrzymaliśmy od Pana i Apostołów, która była nam wiernie przekazywana aż do naszych dni. Poprzez modlitwę możemy wyprosić, aby ich pragnienie, by być w jednym i powszechnym Kościele, okazało się silniejsze od pokusy pójścia drogą niezależną od Piotra. Modlitwa może dla nich i dla nas wyprosić radość i moc, by dawać świadectwo i głosić, z całą otwartością i bez przeszkód, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, nowego Człowieka, Zwycięzcę grzechu i śmierci. Wraz z wami wszystkimi proszę Maryję, by wstawiała się, aby oni wszyscy upodabniali się coraz bardziej do Chrystusa i dawali się coraz hojniej swoim braciom. Proszę Maryję, aby oświeciła tych, którzy przeżywają wątpliwości, przywołała zagubionych, pocieszyła uciśnionych, umocniła tych, którzy są omotani pokusą oportunizmu. Panno Maryjo, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami”.

Niech to papieskie wezwanie mobilizuje nasze rodziny parafialne, wspólnoty modlitewne, siostry klauzurowe oraz osoby tworzące ruchy i stowarzyszenia katolickie, wszystkich czcicieli Maryi do intensywnej modlitwy w dniu 24 maja w intencji Kościoła w Chinach i do wszelkich ewangelicznych gestów solidarności. Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni mają prawo do naszej modlitwy i naszej modlitwy bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem gospodarczym, mogli się cieszyć wolnością wyznawania wiary i pełną jednością ze Stolicą Apostolską. Wszystkim podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach z serca błogosławię

bp WIKTOR SKWORC

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…