W dniach 20 i 21 maja członkowie grup i sympatycy Odnowy w Duchu Świętym zebrali się w Częstochowie na Jasnej Górze na XVII Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy. Hasłem Czuwania były słowa z Księgi Tobiasza „Wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy” (Tb 1,12). Gościem Czuwania był o. Raniero Cantalamessa - kapucyn, kaznodzieja Domu Papieskiego.

Piątkowe spotkanie zaszczycił swoją obecnością ks. abp Stanisław Nowak, biskup diecezji częstochowskiej. W sobotę Eucharystii przewodniczył ks. abp Celestyno Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ks. bp Bronisław Dembowski, delegat KEP dla Odnowy, towarzyszył uczestnikom przez cały czas Czuwania, jak również przewodniczył Eucharystii w piątek 20 maja.

 

Pierwszego dnia w Hali Polonia zgromadziło się ponad 2000 animatorów, liderów grup Odnowy w Duchu Świętym. To był czas słuchania konferencji, słuchania Pana Boga poprzez modlitwę m.in. adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystię. Spotkanie to, jak również sobotnie poprowadził ks. Mariusz Mik, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów.

O. Raniero wygłosił dwie konferencje:  „Wierność Boga i wierność człowieka” oraz  „Potrzeba oczyszczenia i odrodzenia”. W pierwszej konferencji o. Raniero, pokazując, że wierność jest aspektem miłości, wskazał na cztery etapy  tej szczególnej wierności Boga, miłości Boga poprzez: Trójcę Świętą, akt naszego stworzenia, objawienie swojej miłości i Wcielenie. W drugiej konferencji o. Raniero, nawiązując do wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi obiecanej, wskazał na potrzebę oczyszczenia; zerwania z grzechem, naszą  niewiernością, niewolą. Tę drogę oczyszczenia przedstawił poprzez takie cztery etapy: uznanie naszej niewierności, żal za grzechy, zerwanie z grzechem oraz wyznanie grzechu.

Poprzez refleksję nad każdym z błogosławieństw możemy zobaczyć swoją niewierność, swoje wnętrze. Potrzebna jest metanoia – zmiana naszego myślenia. Tylko Bóg może darować nam nasze grzechy, sami nie możemy tego uczynić. O. Raniero podkreślił też, że przeciwieństwem grzechu nie jest cnota, ale chwała Boga. Zachęcał nas, abyśmy próbowali sobie odpowiedzieć; co jest naszym więzieniem, co nas pęta?

Trzecią konferencję w tym dniu wygłosił Norbert Dawidczyk, wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów, na temat jedności wychodząc od słów św. Pawła „Aby byli jedno: Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali odrodzeni aby stanowić jedno ciało”. W swojej wypowiedzi wskazał na te rzeczywistości, które są przeszkodą w budowaniu jedności zarówno w grupie modlitewnej, pomiędzy grupami i w diecezji w relacji do koordynatora. Dzień zakończył się, w łączności radiowej z Jasną Górą, Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez bp Bronisława.

Spotkanie sobotnie, na placu pod wałami Jasnej Góry, zgromadziło blisko 100 tys. uczestników grup Odnowy i sympatyków. Hasłem dnia było słowo „Słuchaj” (Pwt. 6,3).

O. Raniero swoją konferencji oparł na fragmencie z Dziejów Apostolskich mówiącym o Pięćdziesiątnicy, wskazując na obecność Maryi w Wieczerniku i naszą obecność tu teraz w domu Maryi oczekując w tym okresie liturgicznym na Zesłanie Ducha Świętego. Przyrównał do przewrotu kopernikańskiego decyzję, gdy stawiamy Jezusa w centrum naszego życia obierając Go za Pana, powierzając Mu wszystkie przestrzenie naszego życia i zapraszając Go szczególnie do tych miejsc, które chcielibyśmy zakryć. Drugą konferencję w tym dniu wygłosiła Lucyna Słup ze wspólnoty „Chemin Neuf” pod tytułem „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Wychodząc od tych słów wypowiedzianych przez Maryję w Kanie Galilejskiej, prelegentka zachęciła do refleksji – do czego dziś nas Maryja zaprasza. Maryja zaprasza nas do: wiary rozumianej jako bezgraniczne zaufanie i powiedzenie „tak”; do działania, zaangażowania apostolskiego, do nowej ewangelizacji; oraz do budowania, do jedności, bo Maryja nie mówi do nas „zrób”, ale „zróbcie”, czyli w jedności, tak jak Jezus modlił się, prosił Ojca o jedność.

Czuwanie Odnowy zakończyło się Eucharystią, w czasie której homilię wygłosił o. Raniero. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że Maryja zbudowała całe swoje życie na słowie Boga, była dziewica zasłuchaną. W najważniejszych momentach zbawienia jest o Niej mowa w Piśmie: Wcielenie, śmierć Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego. Ona była napełniona Duchem Świętym w chwili Zwiastowania. Bez Ducha Świętego Pismo Święte będzie dla nas księgą zamkniętą.

Czuwanie zakończyło się takim wezwaniem o ciągłą gorliwość w głoszeniu Pana, do której On nas zachęca przez słowa „głoś w porę i nie w porę” (2 Tm 4,1-5).

Barbara Jaworowska

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…