„W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16, 14-15

Zbliżają się święta Paschy Jezusa Chrystusa, czas zwycięstwa nad wszelkim złem i grzechem.

Krzyż stał się miejscem klęski zła a zarazem rodzenia się nowego życia, co zaowocowało zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I w naszym życiu doświadczamy Paschy. W ostatnich dniach wspominamy bolesną rocznicę śmierci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem a zarazem czekamy na radosny dzień ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym.

 

Z okazji Świąt Wielkanocy pragniemy złożyć Liderom ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz ich Asystentom serdeczne życzenia świąteczne.

Niech zmartwychwstały Jezus umocni naszą wiarę w to że śmierć nie jest ostatnim etapem życia człowieka i świata, że po niej przychodzi zmartwychwstanie. Niech nadzieja która płynie z tego faktu będzie dla nas siłą do głoszenia i czynienia Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu.

Niech moc Ducha Świętego napełni nas wszelkimi darami i charyzmatami, które pozwolą nam skutecznie głosić Dobrą Nowinę współczesnemu światu.

Posługiwanie ruchom i stowarzyszeniom nie jest łatwą służbą. Niech Duch Święty obdarzy nas wszystkich szczególnymi łaskami owocnego animowania innych ku życiu Dobrą Nowiną, tak aby ona coraz bardziej rozświetlała mroki tego świata.

Życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i radości płynącej z Paschy Jezusa, niech nadzieja jaka z niej płynie opromieni Wasze życie osobiste i rodzinne.

Z wyrazami szacunku i modlitewną pamięcią

O. Adam Schulz SJ, Przewodniczący ORRK

Regina Pruszyńska, Wiceprzewodnicząca ORRK

 

Wielkanoc 2011 r.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…