W dniu 16 kwietnia odbyło się Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które było przygotowaniem ruchów do beatyfikacji Jana Pawła II.

W pierwszej części spotkania wygłoszono dwa referaty. O. Adam Schulz, przewodniczący ORRK, przedstawił słowo na temat: „Jan Paweł II animatorem rozwoju laikatu w Kościele i świecie” przedstawiając wkład Papieża w rozwój laikatu i ruchów bardziej od strony teologicznej, natomiast Marcin Przeciszewski, prezes KAI, wygłosił referat zatytułowany: „Co Jan Paweł II mówi świeckim dziś?” koncentrując się na wezwaniach, jakie płyną z nauczania Jana Pawła II dla świeckich dziś w Polsce. Oba referaty zamieszczamy poniżej w dziale Inspiracje.

 

Podczas spotkania podkreślano radość z faktu beatyfikacji a zarazem zobowiązania, jakie dla nas z niego płyną na przyszłość. Członkowie ruchów wezmą udział w uroczystościach beatyfikacyjnych 1 maja, albo sami organizując wyjazd autokarami albo dołączając się do parafialnych  pielgrzymek do Rzymu. Ci członkowie ruchów, którzy pozostają w kraju, włączają się aktywnie w przygotowania przebiegu dnia beatyfikacji Jana Pawła II w swoich diecezjach czy parafiach.

Jednocześnie członkowie naszych ruchów pragną podejmować myśli Jana Pawła II o powołaniu i roli świeckich w Kościele i świecie oraz o roli ruchów katolickich – gdyż one ciągle są przez nas nie do końca przyjęte. Wierzymy, że będziemy teraz mieli w Janie Pawle II wielkiego orędownika rozwoju laikatu oraz rozwoju ruchów katolickich w Kościele w Polsce.

W drugiej części spotkania mówiliśmy o udziale ruchów i stowarzyszeń w Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. O stanie przygotowań do tego wydarzenia mówił ks. Grzegorz Suchodolski z krajowego biura organizacyjnego ŚDM. Ubolewał on nad stosunkowo małym zainteresowaniem polskiej młodzieży. Do tej pory zgłoszono ok. 9,1 tys. chętnych, łącznie z młodymi członkami ruchów, którzy udają się na to spotkanie. To daje Polsce 6-7 miejsce wśród krajów pod względem liczebności udziału w ŚDM w Madrycie. Cieszy fakty że niektóre ruchy organizują wyjazd do Madrytu niezależnie od diecezjalnych struktur - tak jest w „Chemin Neuf” (500 osób), Ruchu Światło-Życie, Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego czy Drodze Neokatechumenalnej. Podczas Światowych Dni Młodzieży niektóre ruchy organizują dodatkowe spotkania dla swoich członków.

Kolejnym zagadnieniem, które poruszaliśmy jest nasze zaangażowanie w dzieło „nowej ewangelizacji”. Chodzi o poszukiwanie odpowiedzi na postępującą sekularyzację w Europie, kryzys wiary, który zaczyna dotykać również Polskę. Metody stosowane do tej pory mają po kilkadziesiąt lat, i dlatego trzeba je dostosować do obecnych czasów. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dużą pomoc w naszych poszukiwaniach, jaką są „Lineamenta” przygotowujące Synod biskupów, który będzie poświęcony ewangelizacji. Ruchy zostały zaproszone do konsultacji, warto z tej możliwości skorzystać, szczególnie dotyczy to większych ruchów o zasięgu międzynarodowym. Odpowiedzi na załączone do niego pytania należy nadsyłać do Watykanu do 1 listopada br. Na ich podstawie zostanie opracowany dokument roboczy Synodu, który odbędzie się za niespełna dwa lata.

Zagadnieniu nowej ewangelizacji poświęcone będzie kolejne nasze Spotkanie Plenarne 19 listopada br., na którym zapowiedział swoją obecność kard. Kazimierz Nycz.

Podczas spotkania wyraziliśmy swój niepokój nieustającymi prześladowaniami chrześcijan w świecie i w samej Europie. Niektóre ruchy i diecezjalne Rady Ruchów wysłały listy z prośbą o interwencję do Senatu i Sejmu RP, aby zainteresować tym problemem polityków. Ważna jest także nasza modlitwa oraz informowanie o prześladowaniach i inne formy solidarności z prześladowanymi. Niepokojące jest to, że do prześladowań dochodzi nie tylko w krajach muzułmańskich, ale także w Europie.

Jeśli chodzi o zbliżającą się prezydencję Polski w UE ruchy będą się starły wspierać promocję rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochronę życia, walkę z prześladowaniem chrześcijan oraz wspierać model społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy czuje się podmiotowo uszanowany.

W tym kontekście mówiliśmy również o podziałach, jakie się rodzą na gruncie sympatyzowania z partiami politycznymi. Trzeba pamiętać, że nasza jedność wynika z doświadczenia Boga, i wartości związanych z charyzmatem danego ruchu i jest głębsza niż sympatie polityczne. Dlatego trzeba zadbać o to, aby różnice polityczne nie były powodem podziałów we wspólnotach, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wyborów.

ORRK zachęca do aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym, do kandydowania do Sejmu czy Senatu, do brania udziału w wyborach. Ważne, abyśmy głosowali i działali zgodnie ze swoim sumieniem i nauką społeczną Kościoła katolickiego.

Podczas spotkanie przedstawiony został program nowego roku duszpasterskiego 2011/2012 „Kościół naszym domem”, który rozpocznie się 27 listopada br. Tak jak w obecnym roku pogłębiamy komunię z Bogiem, tak w nowym roku będziemy pogłębiali komunię z innymi, czyli będzie to okres ożywienia poziomych struktur komunijnych. Będzie to więc czas rozwoju Rad Duszpasterskich, Rad Ekonomicznych, Rad Społecznych, a co dla nas jest ważne także ruchów i stowarzyszeń zarówno na poziomie parafii, jak i diecezji. Nowy rok pracy duszpasterskiej będzie również czasem pogłębiania komunii w kościele domowym, czyli w naszych rodzinach.

Prowadząca spotkanie Regina Pruszyńska przypomniała że 28 maja br. przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski.

Spotkanie zakończyła Eucharystia przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której homilię wygłosił ks. Robeto Saltinii, z ruchu Focolari.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…