Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski 26 marca jako Dzień Modlitw za Więźniów zgromadził na Jasnej Górze, pod przewodnictwem naczelnego kapelana więziennictwa ks. dr Pawła Wojtasa, wolontariuszy Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne” wraz z Krajową Prezes Bernardyną Wojtkowską, osadzonych w Zakładach Karnych a także ich rodziny.

Gośćmi uroczystości byli: Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach mjr mgr Ryszard Szczepanik, Dyr. Zakładu Karnego w Lublińcu mjr mgr Lidia Olejnik, Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr mgr Urszula Wojciechowska-Budzikur, wychowawczyni z Zakładu Karnego na Służewcu kap. Małgorzata Śliwka, Prezes Fundacji Św. Alberta w Świnoujściu Leszek Podolecki oraz perkusista zespołu SKALDOWIE Jan Budziaszek.

 

Na Jasnogórskich Wałach została odprawiona Droga Krzyżowa, którą poprowadziły kobiety osadzone w Zakładzie Karnym NR - 1 w Grudziądzu wraz z kapelanem ks. Wojciechem Pyrzewskim. Następnie w Auli Papieskiej miał miejsce koncert zespołu „Jestem za” z Zakładu Karnego na Służewcu z udziałem Jana Budziaszka – posługującego również w Zakładach Penitencjarnych, który jako wierny sługa Maryi poruszył już niejedno serce swoim świadectwem życia. Został wybrany przez Boga, chociaż jak mówi z pewną dozą humoru miał kiedyś ksywę streszczającą jego dawne życie: „Jan Budziaszek wytwórnia flaszek”. On - dawniej niewolnik alkoholu i marihuany, dzisiaj jest z własnej woli niewolnikiem Matki Bożej, która zaprowadziła Go do Jezusa.

Podczas Eucharystii sprawowanej w Cudownej Kaplicy, Naczelny Kapelan Więziennictwa powierzył Bogu wszystkich osadzonych w Zakładach Penitencjarnych, a także księży kapelanów, pracowników Służby Więziennej i wolontariuszy Stow.”Bractwo Więzienne”.

Apel Jasnogórski, poprowadził ks. dr Paweł Wojtas, który w rozważaniu przed Tronem Królowej Polski przestawił wszystkie sprawy związane z ewangelicznym ratowaniem drugiego człowieka. Zostały zaniesione modlitwy do Jasnogórskiej Pani o wstawiennictwo u Boga za wszystkimi osadzonymi w jednostkach penitencjarnych - których w Polsce jest około 90 tys., aby kara pozbawienia wolności, dzięki Miłosierdziu Bożemu - którego jako pierwszy doświadczył Dobry Łotr, przyczyniła się do spotkania z żywym Jezusem, naprawy swojego życia i powrotu do swoich rodzin i społeczeństwa. opr. Anna Stranz

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…