Dnia 5 marca 2011 w klasztorze Redemptorystów Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. W czasie spotkania omówiono zagadnienia związane z zatwierdzeniem przez Konferencję Episkopatu Polski dokumentu dotyczącego współdziałania Szkół na forum ogólnopolskim. Umożliwi on zacieśnienie współpracy środowisk ewangelizacyjnych w Polsce.

Podjęto także decyzję o opracowaniu i wydaniu drukiem wspólnego kalendarza kursów prowadzonych przez Szkoły Ewangelizacji w Polsce na rok 2012, który będzie dostępny w biurach Szkół i na stronie internetowej www.sne.pl., na której można także znaleźć informacje o działalności Rady i linki do Szkół w Polsce.

 

W związku z utworzeniem Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Dyrektorzy Szkół Nowej Ewangelizacji postanowili przesłać do Stolicy Apostolskiej list wyrażający gotowość pełnego zaangażowania się w Kościele lokalnym w głoszenie w mocy Ducha Świętego Dobrej Nowiny i formację ewangelizatorów poprzez kursy, rekolekcje, koncerty itp. z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Najbliższe spotkanie środowiska Szkół Nowej Ewangelizacji odbędzie się w lipcu br. w ramach II Ogólnopolskiego Seminarium SESA w Stryszawie. Poprowadzi je założyciel Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja i współtwórca Projektu Pastoralnego Świętego Andrzeja Jose Prado Flores.

Obecnie w Polsce jest 20 Szkół Nowej Ewangelizacji współpracujących w programie "Redemptoris Missio", posiadających zatwierdzenie w Kościele katolickim. Wśród nich jest 13 szkół diecezjalnych, 1 w Seminarium Duchownym Diecezjalnym, 2 zakonne (Księży Zmartwychwstańców i Księży Saletynów) i 4 parafialne.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…