W tym roku dnia 24 marca, po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Życia (ustanowiony decyzją Sejmu RP w 2004 r.), a następnego dnia, w święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca) - Dzień Świętości Życia (ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae z 1995 r.).

 

Te dni mają na celu zwrócenie uwagi na dar życia - każdego życia. Jednak w dzisiejszych czasach szczególną naszą troską obejmujemy życie dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych i życie osób starszych. Każdy człowiek – niezależnie od wyznawanej wiary – nie może przechodzić obojętnie wobec niszczenia życia. Osoby wierzące są dodatkowo świadome, iż w perspektywie duchowej przynosi ono na świat ogrom zła, jednocześnie jako wierzący w Zbawczą Moc Jezusa Chrystusa posiadamy najpotężniejszy oręż za pomocą którego możemy skutecznie zmieniać rzeczywistość – modlitwę.

Wzywamy wszystkich do modlitwy w intencji poszanowania świętości życia w naszej ojczyźnie i na świecie. Proponujemy, aby poprzez modlitwę włączyć się w obchody święta życia, najlepiej niech to będzie nocna modlitwa 24/25 marca (np. pół godziny) Słowem Bożym lub różańcem.

Taki sposób świętowania dnia życia zrodził się w ubiegłym roku w Lublinie wśród członków Wspólnoty Chemin Neuf. Wtedy modliło się kilka osób, niech z każdym rokiem będzie nas więcej.

Propozycję tę kierujemy do wszystkich wierzących, ale szczególnie do osób ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich.

W imieniu braci i sióstr ze Wspólnoty Chemin Neuf

Ewa i Marek Dobrowolscy Joanna Puła

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…