36. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło – Życie” trwa na Jasnej Górze. Spotkanie odbywa się w przededniu 90. rocznicy urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego założyciela Oazy. Trzydniowy zjazd jest okazją do refleksji nad oczekiwaniami Kościoła w Polsce wobec Ruchu i stanowi przygotowanie do podjęcia nowych wyzwań w kontekście rozwoju wspólnoty w świecie. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że Kościół nade wszystko oczekuje od Ruchu Światło-Życie wierności charyzmatowi, dla którego został powołany. „Chodzi o ożywienie wiary, jedność z Kościołem, o owoce tej wiary, apostolstwo, kultura człowieka wierzącego, zaangażowanie także w różne problemy tego świata” - podkreślił abp Michalik. Zachęcił oazowiczów do jeszcze większego i pełniejszego realizowania charyzmatu ruchu, którym nade wszystko jest ewangelizacja.

- Chrystusa otrzymuje się, by nieść Go innym, by Nim się dzielić. Piękno Ewangelii jest tak fascynujące, że było by nieuczciwością i zakłamaniem, gdybyśmy nie próbowali Jej nieść innym, nawet w niekiedy nie doskonały sposób – podkreślił metropolita przemyski. Zauważył, że jeśli tęsknota za Nieskończonością, za Panem Bogiem jest możliwą do przeżywania już tu na ziemi i jest fascynacją naszego życia, to nie możemy tego chować pod korzec.

Przewodniczący Episkopatu powiedział, że w ślad za swym założycielem ks. Blachnickim, Ruch Światło-Życie powinien realizować ideał służby i posłuszeństwo Duchowi Świętemu dzisiaj, ale w Kościele. „Ks. Blachnickiemu zależało, by młodzi żyli Kościołem i w Kościele nie tylko przez dwa tygodnie rekolekcji, ale cały rok, by działalność we wspólnocie pomagała rozwijać się i trwać przy Chrystusie” - podkreślił abp Michalik. Przestrzegał także przed byciem naiwnym chrześcijaninem tzn. tym, który ulega złudom świata i nie ostrzega przed złem innych.

Ruch Światło-Życie obecny jest dziś w prawie 30 krajach świata, nie tylko w Europie, ale także w Amerykach, Afryce i Azji. Dotarł nawet do Chin i Pakistanu, powiedział Krzysztof Jankowiak, rzecznik prasowy wspólnoty. „Dosłownie w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informacje z Pakistanu, z tego Pakistanu, gdzie być chrześcijaninem jest tak trudno. Trwa przekład materiałów oazowych na język urdu” - powiedział Jankowiak. Najdynamiczniej poza Polską rozwijają się wspólnoty na Ukrainie i Słowacji. W naszym kraju zaangażowanych jest ok. 90 tys. osób.

Podczas Kongregacji odpowiedzialni za ruch zapoznają się z najnowszym dokumentem „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”. Poznają także nowe diakonie specjalistyczne czyli małe wspólnoty realizujące konkretną posługę np. ewangelizację rodzin.

Jak podkreślił ks. dr Adam Wodarczyk, moderator generalny, w obecnym czasie ogromnym polem działań ruchu jest służba na rzecz ukazywania chrześcijańskiej wizji miłości, małżeństwa i rodziny. „Rodziny są dla nas nadzieją na rozwój katechumenatu chrześcijańskiego, gdzie będą dorastały dzieci do żywej wiary i żywego zaangażowania w Kościele”, powiedział ks. Wodarczyk. Dodał, że troską wspólnot jest to, by zostało wciąż pomnażane to, co w ruchu już jest czyli praca ewangelizacyjno- formacyjna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podczas jasnogórskiego spotkania odpowiedzialni za Ruch Światło – Życie wysłuchają kilku wykładów np. o tym co mówi Bóg współczesnemu Kościołowi przez Papieża Benedykta XVI, o sylwetce duchowej i łaskach otrzymywanych wstawiennictwem Ojca Franciszka w 90. rocznicą urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego czy o wyzwaniach i inspiracjach wynikających z beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II.

Kongregację zakończy w poniedziałek, 28 lutego spotkanie Krajowego Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie. (KAI)

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…