Ojciec św. Benedykt XVI podjął ostateczną decyzję dotyczącą uznania Jana Pawła II błogosławionym. Pierwszego maja br. odbędą się w Rzymie uroczystości beatyfikacyjne. Dla nas członków ruchów Jan Paweł II był szczególnym Pasterzem, ponieważ za Jego pontyfikatu, rozwój ruchów przybrał niespotykaną dotąd w historii Kościoła dynamikę.  Jan Paweł II stał się dla członków ruchów ich wielkim przyjacielem i animatorem.

Lgnęli do Niego wszyscy liderzy ruchów, u Niego znajdowali zrozumienie i wsparcie dla swoich poszukiwań dotyczących tego, jak dziś głosić Dobrą Nowinę, jak Nią żyć na co dzień. Wielokrotnie stawał w obronie tych nowych darów i charyzmatów w Kościele, jakie inspirowały powstawanie nowych ruchów, przeciw tym którzy nie dostrzegali wartości tej „wiosny Kościoła”, jaka nastała po Soborze Watykańskim II. Dzięki Jego Pasterskiej trosce ruchy mogły dojrzewać eklezjalnie i coraz głębiej odkrywać swoje miejsce w Kościele i świecie. Wyrazem tego stało się I Światowe Spotkanie Nowych Ruchów i Wspólnot w Rzymie w 1998 roku.

Jan Paweł II nie tylko animował rozwój ruchów, ale jednocześnie dopomagał nam odczytać na nowo rolę świeckich w Kościele i specyfikę ich powołania. Adhortacja „Christifideles Laici” coraz bardziej staje się przewodnikiem dla wszystkich, którzy pragną świadomie rozwijać swoje powołanie, jako człowieka świeckiego.

Beatyfikacja Jana Pawła II staje się dla nas Bożym przynagleniem  do tego, abyśmy jeszcze pełniej zgłębili Jego nauczanie, zgłębili to co Bóg ma nam przez tego Świętego Papieża dziś do powiedzenia. Dlatego  zachęcamy nie tylko do tego, aby członkowie ruchów uczestniczyli w Uroczystości 1 maja w Rzymie, ale wykorzystajmy ten czas łaski do podjęcia nowego wysiłku zmierzającego do duchowej odnowy oraz zdynamizowania ewangelizacji i apostolstwa, jakie podejmujemy. Mamy nadzieję, że ten Święty Orędownik w niebie, będzie nas wspierał we wszelkich działaniach zamierzających do rozwoju misji Kościoła w świecie.   

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…