W dniu 23 października br. odbyło się spotkanie ruchów, stowarzyszeń oraz wspólnot archidiecezji krakowskiej w Krakowie - Łagiewnikach. Uroczystą Mszę św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, celebrował kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Rady Papieskiej ds. Świeckich, wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem, Metropolitą Krakowskim, biskupem Kazimierzem Górnym i biskupami pomocniczymi Archidiecezji Krakowskiej oraz licznie przybyłymi kapłanami.

W liturgii udział wzięło blisko 2 tys. osób, przede wszystkim stowarzyszenia apostolskie młodzieży archidiecezji krakowskiej, ruchy i wspólnoty katolickie oraz przedstawiciele szkół, które noszą imię Jana Pawła II. Podczas Eucharystii odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków do grup apostolskich.

Kard. Stanisław Ryłko w homilii skierowanej do grup i stowarzyszeń apostolskich powiedział, że te wspólnoty nie są dodatkiem w życiu Kościoła, ale stanowią jego integralną część w wymiarze diecezji, parafii, a także niezbędnym narzędziem misji ewangelizacji Kościoła. „Stowarzyszenia mają ogromny dar, ponieważ pełnią w Kościele krakowskim szczególną misję” - podkreślał.

Przewodniczący Rady Papieskiej ds. Świeckich zwrócił uwagę na to, że dzisiaj przed ruchami katolickimi otwiera się nowy etap dojrzałości kościelnej i jest to wyzwanie i droga, którą trzeba pójść. „Kościół wymaga od Was komunii i zaangażowania". Kardynał wymienił także trzy – jego zdaniem – najważniejsze zadania, które stoją przed stowarzyszeniami kościelnymi. Powiedział, że „zrzeszenia powinny być szkołami świętości życia, ale jest to dzisiaj niezwykle trudne, gdyż ludzie zachowują się tak jakby Boga nie było”- mówił. Dodał także, że istnieje pilna potrzeba, aby pomagać ludziom na nowo odkrywać wartości chrześcijaństwa. Według Kard. Ryłko ważna jest także ewangelizacja, a wspólnoty powinny być szkołami zaangażowania misyjnego, nie zamykać się w sobie i uciekać od problemów świata, ale otwierać się na nie. Trzecim zadaniem, przed którym stoją dzisiejsze wspólnoty katolickie to duch komunii i jedności. Kardynał przypomniał także słowa Jana Pawła II, który podkreślał rolę duchowości komunii w życiu Kościoła. „Musicie odznaczać się głęboką jednością, poznawać się i widzieć w innych wspólnotach sprzymierzeńców w realizacji wspólnego dzieła, a nie konkurenta” - tłumaczył. „Świętość, ewangelizacja i komunia to Wasz program i miara waszej dojrzałości w Kościele” - podkreślał kard. Ryłko. Dodał też, że Kościół potrzebuje ruchów, aby pełniły misję ewangelizacji, a także liczy na was” - powiedział.

Po nabożeństwie na terenie budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego Kościoła. W jednej ze ścian kościoła dolnego, osadzony został kamień, który odsłonił Kard. Stanisław Dziwisz. Nad kamieniem umieszczono mozaikę przedstawiającą wizerunek Ojca Świętego. Metropolita Krakowski wyraził swoją radość z postępujących prac przy budowie centrum. „Z tej pracy zrodzi się znak naszej miłości do Jana Pawła II, który będzie trwały dla wielu pokoleń” - mówił.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…