5. Delegacje Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń biorące udział w Kongresie

 • Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej
 • Rada Ruchów Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Gliwickiej
 • Archidiecezjalna Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej
 • Forum Ruchów Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej
 • Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Warmińskiej
 • Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Włocławskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Delegacje osób animujących współpracę ruchów
i stowarzyszeń w diecezjach:
 • Diecezja Drohiczyńska, Archidiecezja Gdańska, Diecezja Elbląska, Diecezja Kaliska, Diecezja Kielecka, Archidiecezja Krakowska, Diecezja Legnicka, Diecezja Łomżyńska, Diecezja Łowicka, Diecezja Płocka, Diecezja Sandomierska, Diecezja Sosnowiecka, Diecezja Tarnowska, Diecezja Warszawsko-Praska, Archidiecezja Wrocławska.


Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001