3. Goście z zagranicy

Na II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń zaprosiliśmy przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń z następujących krajów: Białorusi, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

4. Ruchy i stowarzyszenia biorące udział w Kongresie

 • Akademicki Ruch Misyjny
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”
 • Akcja Katolicka
 • Apostolat Maryjny
 • Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
 • Apostolstwo Chorych
 • Apostolstwo Modlitwy
 • Apostołki Zmartwychwstania
 • Archikonfraternia Literacka
 • Arcybractwo Miłosierdzia im. Ks. Piotra Skargi
 • Arcybractwo Straży Honorowej Serca Jezusa
 • Droga Neokatechumenalna
 • Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.
 • Eucharystyczny Ruch Młodych
 • Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce
 • Forum Kobiet Polskich – Kobieta w Świecie Współczesnym
 • Franciszkański Zakon Świeckich
 • Grupy Apostolskie
 • Human Life International-Europa
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
 • Katolickie Centrum Trzeźwości
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
 • Katolickie Stowarzyszenie „Koinonia św. Pawła”
 • Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
 • Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
 • Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 • Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie
 • Komunia i Wyzwolenie
 • Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej
 • Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Legion Maryi
 • Misyjna Wspólnota Ducha Świętego
 • Misyjna Wspólnota Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego „Verbum”
 • Młodzież Franciszkańska
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Ogólnopolskie Porozumienie Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych
 • Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 • Polski Związek Katolicko-Społeczny
 • Polski Związek Kobiet Katolickich
 • Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
 • Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
 • Ruch „Gaudium Vitae”
 • Ruch Apostolski „Rodzina Rodzin”
 • Ruch Apostolski Czcicieli św. Michała Archanioła
 • Ruch Apostolstwa Emigracyjnego
 • Ruch dla Lepszego Świata
 • Ruch Focolari – Dzieło Maryi
 • Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
 • Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej
 • Ruch Obrony Życia im. Ks. Popiełuszki
 • Ruch Pomocników Matki Kościoła
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
 • Ruch Społeczny ku Cywilizacji Miłości
 • Ruch Szensztacki
 • Ruch Światło-Życie (w tym gałąź rodzinna Ruchu "Kościół Domowy")
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Rycerstwo św. Michała Anioła
 • Sercańska Rodzina Świeckich
 • Spotkania Małżeńskie
 • Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne”
 • Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”
 • Stowarzyszenie „Veritatis splendor”
 • Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
 • Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia FAUSTINUM
 • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 • Stowarzyszenie Dzieło Księdza Czesława Białka
 • Stowarzyszenie Ewangelizacji Przez Media „List”
 • Stowarzyszenie Forum Kobiet Katolickich
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
 • Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
 • Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
 • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo
 • Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 • Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych
 • Stowarzyszenie „Societas Christiana”
 • Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego
 • Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich
 • Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli
 • Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 • Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
 • Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec
 • Wiara i Światło
 • Wspólnota „Chemin Neuf”
 • Wspólnota Chleba Życia
 • Wspólnota „Czwartki Papieskie”
 • Wspólnota „Emmanuel”
 • Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
 • Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
 • Wspólnoty Wieczernikowe
 • Zakon Dominikanów Świeckich
 • Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 • Związek Centralny Dzieło Kolpinga w Polsce
 • Związek Harcerstwa Polskiego – Komisja Katolicka
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • Związek Wychowanek Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa
 • Żywy Różaniec
 • oraz kilkadziesiąt ruchów i stowarzyszeń katolickich o zasięgu lokalnym, które biorą udział w ramach delegacji Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 • Inne instytucje kościelne: Caritas Polska, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.