Uroczystości centralne

CZWARTEK – 14.04.2016 – GNIEZNO

godz.11.00–13.00   Konferencja Episkopatu Polski   Seminarium Duchowne

godz.15.00 – Celebracja Jubileuszowa Ostrów Lednicki, podziękowania za Chrzest Polski, zabrzmi dzwon „Mieszko i Dobrawa”

godz.17.00 – Eucharystia Katedra Gnieźnieńska

godz.20.00 – Prezentacja filmu o Chrzcie Mieszka I Teatr im. A. Fredry

 

PIĄTEK – 15.04.2016 – POZNAŃ

godz.9.00–11.00 – Konferencja Episkopatu Polski – Seminarium Duchowne

godz.12.00 – Uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego

Orędzie Prezydenta RP – Międzynarodowe Targi Poznańskie - Sala Ziemi

Jubileuszowe „Oratorium 966.pl” – Filharmonia Poznańska

godz.15.45 – Procesja Maryjna z Fary do Katedry Poznańskiej

godz. 17.00 – Eucharystia Katedra Poznańska

 

SOBOTA – 16.04.2016 – POZNAŃ

godz. 9.00 11.00 Konferencja Episkopatu Polski Seminarium Duchowne

 Spotkanie na Stadionie INEA w Poznaniu:

 Część I

godz.10.50 – Świętowanie jubileuszowe „Gdzie chrzest, tam nadzieja”

godz.14.00 – Eucharystia z chrztem dorosłych i posłaniem

 

Część II

godz.19.00 – Historyczny Multimedialny Quiz pt. „Człowiek 1050-lecia”

godz.19.45 – Koncert Jubileuszowy: musical „Jesus Christ Superstar”

Inspiracje

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

SYNOD BISKUPÓW XV ZGROMADZENIE OGÓLNE

„MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”
SPOTKANIE PRZEDSYNODALNE, DOKUMENT FINALNY
RZYM, 19-24 MARCA 2018

Wstęp

     Młodzi ludzie napotykają dziś na ogrom zewnętrznych oraz wewnętrznych wyzwań i możliwości, z których wiele jest charakterystycznych dla ich indywidualnych uwarunkowań, a niektóre są wspólne dla wszystkich kontynentów.

GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy" (Rdz 17,1).