Od 20 do 22 listopada odbędzie się w Rzymie III Światowy Kongres Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot. Na miejsce obrad wybrano Papieskie Kolegium Międzynarodowe Maria Mater Ecclesiae. Ich hasłem są słowa: „Radość Ewangelii: radość misyjna”, nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka. 

 Na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Świeckich w kongresie wezmą udział przedstawiciele najbardziej rozpowszechnionych w świecie ruchów i wspólnot o charakterze międzynarodowym, uznanych już przez Radę za międzynarodowe stowarzyszenia wiernych lub pozostające w stałym dialogu z Radą.

Poprzednie kongresy z 1998 i 2006 r. związane były ze spotkaniami nowych rzeczywistości kościelnych z papieżami (św. Janem Pawłem II i Benedyktem XVI) i miały na celu wspólną refleksję nad najbardziej palącymi sprawami dotyczącymi tożsamości oraz misji stowarzyszeń wiernych w Kościele i świecie.

Podczas spotkania z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami kościelnymi z okazji Roku Wiary w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 2013 r. papież Franciszek powiedział, że są one „darem i bogactwem w Kościele”, a ich zadaniem jest „niesienie siły Ewangelii”. - Nie lękajcie się! Zawsze miejcie radość i umiłowanie komunii w Kościele - mówił papież. Niedługo później ogłosił adhortację „Evangelii gaudium”, o fundamentalnym znaczeniu, która - zdaniem Papieskiej Rady - stanowi „prawdziwe vademecum dla ruchów kościelnych i nowych wspólnot”.

Wychodząc z tych przesłanek Rada uznała za słuszne zorganizowanie kolejnego kongresu, „aby lepiej sobie przyswoić słowa Ojca Świętego i odczytać je ponownie w świetle doświadczeń i wyzwań, przed którymi stają dziś ruchy kościelne i nowe wspólnoty”. Wiele z nich, będących owocem Soboru Watykańskiego II sprzed 50 laty, wchodzi w wiek dojrzały, w „etap kościelnej dojrzałości”. Pragnieniem Rady jest to, by kongres zachęcił je do radosnego przyjęcia papieskiego zaproszenia do włączenia się „dynamikę misyjnego wyjścia” na zewnątrz, w nowy etap ewangelizacji, naznaczony radością głoszenia Ewangelii, będący „priorytetowym celem drogi Kościoła”.

Inspiracje

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,

 Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zawiera on papieskie refleksje po marcowym zgromadzeniu plenarnym Komisji, poświęconym „niezbędnemu zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicznym państw latynoamerykańskich".