Kościół potrzebuje dziś powszechnego przebudzenia ewangelizacyjnego, obejmującego wszystkie aspekty jego misji: zarówno pierwszego głoszenia Ewangelii, jak i wzrastania w wierze poprzez zwyczajną działalność duszpasterską oraz nową ewangelizację, skierowaną do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Takie są główne wnioski z dobiegającego końca Synodu Biskupów. Jego uczestnicy przyjęli dziś ostateczną wersję tak zwanych propozycji, które zostaną przekazane Papieżowi, aby ten opracował na ich podstawie adhortację o nowej ewangelizacji.

Ponad 300 wniosków, które przedstawili przed paroma dniami ojcowie synodalni, udało się sprowadzić do 58 punktów. Podzielono je na cztery części. Pierwsza mówi o naturze nowej ewangelizacji. Biskupi postulują opracowanie kompendium o głoszeniu Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do spotkania z Chrystusem. Dokument ten miałby pokazać, jak wygląda kerygmat w Piśmie Świętym i Tradycji. Mógłby się odwoływać do doświadczeń świętych misjonarzy. Powinny się w nim znaleźć wytyczne dla formacji katolickich ewangelizatorów.

Druga część propozycji opisuje aktualny kontekst posługi Kościoła. W tym punkcie wspomina się między innymi o potrzebie ewangelizowania poprzez piękno. Jest ważne, abyśmy dając świadectwo o Jezusie ukazywali Go nie tylko jako dobro i prawdę, ale również pełnię piękna – czytamy w propozycjach Synodu. W tym kontekście ojcowie synodalni zwracają uwagę na potrzebę zadbania o właściwy wystrój miejsc kultu.

Trzecia część propozycji przedstawia odpowiedź Kościoła na współczesną sytuację. Najwięcej miejsca poświęcono tu kościelnej edukacji, podkreślając potrzebę zachowania jej katolickiej tożsamości. Wspomina się jednak również o roli parafii, liturgii, pobożności ludowej czy teologii.

W czwartej części podjęto natomiast kwestię podmiotu nowej ewangelizacji, wymieniając na pierwszym miejscu Kościół lokalny. Wiele miejsca poświęcono chrześcijańskiej rodzinie. Podkreślono rolę świeckich w ewangelizacji i potrzebę zgodnej współpracy czynnika hierarchicznego i charyzmatycznego. Propozycje kończą się zawierzeniem całego dzieła Maryi, która, jak przypomniano, przez Pawła VI została nazwana „gwiazdą ewangelizacji”. (RV)

Inspiracje

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,

 Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zawiera on papieskie refleksje po marcowym zgromadzeniu plenarnym Komisji, poświęconym „niezbędnemu zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicznym państw latynoamerykańskich".