Kościół potrzebuje dziś powszechnego przebudzenia ewangelizacyjnego, obejmującego wszystkie aspekty jego misji: zarówno pierwszego głoszenia Ewangelii, jak i wzrastania w wierze poprzez zwyczajną działalność duszpasterską oraz nową ewangelizację, skierowaną do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Takie są główne wnioski z dobiegającego końca Synodu Biskupów. Jego uczestnicy przyjęli dziś ostateczną wersję tak zwanych propozycji, które zostaną przekazane Papieżowi, aby ten opracował na ich podstawie adhortację o nowej ewangelizacji.

Ponad 300 wniosków, które przedstawili przed paroma dniami ojcowie synodalni, udało się sprowadzić do 58 punktów. Podzielono je na cztery części. Pierwsza mówi o naturze nowej ewangelizacji. Biskupi postulują opracowanie kompendium o głoszeniu Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do spotkania z Chrystusem. Dokument ten miałby pokazać, jak wygląda kerygmat w Piśmie Świętym i Tradycji. Mógłby się odwoływać do doświadczeń świętych misjonarzy. Powinny się w nim znaleźć wytyczne dla formacji katolickich ewangelizatorów.

Druga część propozycji opisuje aktualny kontekst posługi Kościoła. W tym punkcie wspomina się między innymi o potrzebie ewangelizowania poprzez piękno. Jest ważne, abyśmy dając świadectwo o Jezusie ukazywali Go nie tylko jako dobro i prawdę, ale również pełnię piękna – czytamy w propozycjach Synodu. W tym kontekście ojcowie synodalni zwracają uwagę na potrzebę zadbania o właściwy wystrój miejsc kultu.

Trzecia część propozycji przedstawia odpowiedź Kościoła na współczesną sytuację. Najwięcej miejsca poświęcono tu kościelnej edukacji, podkreślając potrzebę zachowania jej katolickiej tożsamości. Wspomina się jednak również o roli parafii, liturgii, pobożności ludowej czy teologii.

W czwartej części podjęto natomiast kwestię podmiotu nowej ewangelizacji, wymieniając na pierwszym miejscu Kościół lokalny. Wiele miejsca poświęcono chrześcijańskiej rodzinie. Podkreślono rolę świeckich w ewangelizacji i potrzebę zgodnej współpracy czynnika hierarchicznego i charyzmatycznego. Propozycje kończą się zawierzeniem całego dzieła Maryi, która, jak przypomniano, przez Pawła VI została nazwana „gwiazdą ewangelizacji”. (RV)

Inspiracje

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

SYNOD BISKUPÓW XV ZGROMADZENIE OGÓLNE

„MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”
SPOTKANIE PRZEDSYNODALNE, DOKUMENT FINALNY
RZYM, 19-24 MARCA 2018

Wstęp

     Młodzi ludzie napotykają dziś na ogrom zewnętrznych oraz wewnętrznych wyzwań i możliwości, z których wiele jest charakterystycznych dla ich indywidualnych uwarunkowań, a niektóre są wspólne dla wszystkich kontynentów.

GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy" (Rdz 17,1).