Kilka tysięcy osób bierze udział w rozpoczętej wczoraj akcji ewangelizacyjnej zatytułowanej „Bliżej Mocniej Więcej”. Trzydniowe spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się na stadionie Cracovii oraz w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z uczestnikami akcji rozmawiała Anna Kluz-Łoś z Radia Kraków:

„Bliżej Mocniej Więcej” to wspólna inicjatywa świeckich ruchów katolickich. W spotkaniach biorą też udział członkowie innych Kościołów chrześcijańskich.

„Nowa ewangelizacja jest fragmentem działań kościoła skierowanym do ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn porzucili praktyki religijne –powiedział wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej. – W ostatnim czasie Duch Święty wskazuje Kościołowi, by zajął się ochrzczonymi, których nie ma w swoich zgromadzeniach liturgicznych. Św. Paweł też chodził na stadiony czy szedł do teatru w Efezie. Przemawiał wówczas do 25 tys. ludzi. Spośród tych, którzy go usłyszeli, tworzony był Kościół-wspólnota; potem wiara przeżywana systematycznie, z dnia na dzień; z tygodnia na tydzień. To jest to, co powinno być owocem tego spotkania” – powiedział bp Grzegorz Ryś.

„Bliżej Mocniej Więcej” na stadionie Cracovii biorą udział całe rodziny. Zdaniem jednego z uczestników „samo miejsce nie jest najważniejsze. Chodzi o to, by Duch Święty ogarnął to spotkanie i w sercach ludzi zapalił światło, jak i dał im poczucie, że stanowią wspólnotę. Jesteśmy dowodem na to, że Kościół nie jest jakąś wymierającą grupą, ale żywą wspólnotą.” (RV)

Inspiracje

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,

 Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zawiera on papieskie refleksje po marcowym zgromadzeniu plenarnym Komisji, poświęconym „niezbędnemu zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicznym państw latynoamerykańskich".