Podczas Zebrania Plenarnego ORRK w dniu 21 kwietnia 2012 roku wybrana została nowa Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W jej skład weszli:

- ks. Marek Andrzejuk, Ruch Światło-Życie

- Piotr Stelmach, Odnowa w Duchu Świętym

- o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki Zakon Karmelitów Bosych

- Anna Maria Kolberg, DRRK Diecezji Pelplińskiej

- o. Arkadiusz Sosna, Ruch Szensztacki

- Teresa Bazylko-Boratyn, Legion Maryi

- s. Danuta Pusty USJK, Eucharystyczny Ruch Młodych

- Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie

- Henryk Koch, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

- Krzysztof Ziołkowski, Klub Inteligencji Katolickiej

- Zbigniew Słup, Wspólnota "Chemin Neuf"

- Jarosław Sroka, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"

- Jolanta Łubkowska, Polski Związek Kobiet Katolickich

- Barbara Dziewulska, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Nowo wybranym członkom Rady Programowej ORRK życzymy owocnej pracy oraz dużo światła Ducha Świętego. Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady odbędzie się 29 września br.

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.