Powstał z martwych i oto udaje się przed Wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Mt 28,7

Żyjemy w czasie zmartwychwstania, w czasie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i cierpieniem. Zmartwychwstanie nadaje kierunek naszemu życiu, naszej wierze. Rodzi w nas głęboką nadzieję, że i my w Chrystusie zmartwychwstaniemy a wraz z nami cały świat odrodzi się w Królestwie Bożym.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim animatorom ruchów i stowarzyszeń katolickich. Życzymy Wam głębokiej wiary w zmartwychwstanie, niech ta wiara pozwala Wam przeżywać świat i to co Was spotyka zawsze w Chrystusie i nadziei zmartwychwstania.

Ten rok ukierunkowany jest na podjęcie nowej ewangelizacji, życzymy Wam, aby każda wasza praca i działanie niosły innym Dobrą Nowinę, otwierały na Królestwo Boże w świecie.

Darem zmartwychwstania jest Duch Święty. Niech dar Ducha Świętego napełni Wasze serca, niosąc zdrowie, mądrość, siły do kochania oraz wszelkie błogosławieństwo dla Was i Waszych rodzin oraz wspólnot.

Regina Pruszyńska                                                  o. Adam Schulz SJ        Wiceprzewodnicząca ORRK                                      Przewodniczący ORRK

Wielkanoc 2012 r.

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.