W dniu 3 marca 2012 r. odbyło się w Warszawie spotkanie odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów. Składało się ono z dwóch części; pierwsza – wystąpienia 4 prelegentów, druga – wypowiedzi reprezentantów poszczególnych diecezji na temat ewangelizacji i innych inicjatyw podejmowanych na ich terenie.

O. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, przedstawił temat: „Program i założenia IV Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich”. IV Kongres jest zaplanowany na lata 2012-2013 w wymiarze diecezjalnym i 2014 – ogólnopolskim, jako podsumowanie prac. Jest on pewną odpowiedzią na rzeczywistość kryzysu w świecie i w Kościele. Mówca omówił różne wymiary kryzysu w Kościele, na które podczas prac kongresowych musimy odnaleźć pozytywną odpowiedź. Prelegent zwracał też uwagę, że IV Kongresowi towarzyszą ważne wydarzenia w Kościele: Synod Biskupów zaplanowany na jesień tego roku, 50-ta rocznica rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego i 11 października br. rozpoczęcie Roku Wiary. Nasze  pomysły, przedsięwzięcia związane z Kongresem powinny być szczególnie ukierunkowane na ludzi spoza Kościoła lub zrażonych do niego. Potrzeba też większego docierania do parafian, którzy bardzo często nie wiedzą, że istnieją jakieś ruchy, wspólnoty w parafii, tak aby budować zdrowe środowiska, które dają wsparcie w tym trudnym czasie kryzysu. O. Adam przypomniał też o głównych zadaniach prowadzonej ewangelizacji.

Rok Wiary to zaproszenie do nawrócenia dla wszystkich chrześcijan. Prelegent przypomniał słowa Benedykta XVI z Portam Fidei, mówiące o celu tego wydarzenia „wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia”. To powinno przyświecać naszym wysiłkom głoszenia słowa Bożego. Dwa ważne elementy powinny dopełniać ten proces głoszenia: wyznanie wiary i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bo z tego mamy czerpać siłę.

Marzena Mikosz, rzecznik prasowy projektu „Misja miast – ewangelizacja Warszawy”, przedstawiła temat w formie prezentacji, co pozwoliło łatwiej uchwycić tę tematykę. Sam pomysł projektu zrodził się po inicjatywie Sydney w Warszawie w 2008 r. Jego celem jest ożywienie struktur Kościoła, zaangażowanie aktywnych parafian w ewangelizację, docieranie do niepraktykujących katolików i też do niewierzących, formowanie ewangelizatorów w środowisku akademickim. Projekt ma być realizowany w archidiecezji warszawskiej (choć również diecezja warszawsko-praska też się w to angażuje) w trzech rzeczywistościach: środowisku akademickim, w parafiach i w ciągu tygodnia misyjnego 15-22 kwietnia, obejmujące mieszkańców Warszawy. Ewangelizacja pierwszych dwóch obszarów w zamierzeniu jest planowana na pracę całoroczną i to nie tylko w roku 2012. W wymiarze parafii projekt może być realizowany poprzez różnego rodzaju propozycje do wyboru (np. katechezy neokatechumenalne, kurs Alfa) przedstawiane księżom proboszczom. Podobne projekty ewangelizacyjne były realizowane w takich metropoliach, jak Paryż, Bruksela czy Wiedeń. Na 22 kwietnia planowany jest marsz gwiaździsty dla Jezusa z trzech różnych miejsc w Warszawie na plac przed kościołem św. Anny, gdzie odbędzie nabożeństwo ewangelizacyjne. Obecnie realizowany pomysł „ewangelizacja Warszawy” nie ma zamkniętego programu, może być rozszerzany i również realizowany w innych miastach.

Ks. Marek Sędek, asystent kościelny Diecezjalnej Rady Ruchów Diecezji Warszawsko-Praskiej, mówił o „Ewangelizacji podczas EURO 2012”. Główne działania w diecezji, nie tylko w tym projekcie, ukierunkowane są na rodzinę, mężczyzn, ojców, aby podkreślać ich rolę  w rodzinie. Zaproponowany projekt „Kibicuj rodzinie” ma wiele nurtów. Najbliższe wydarzenie to – randka małżeńska bis - 25 marca 2012 r. Potem w trakcie mistrzostw w piłce nożnej przeżywanie, świętowanie Dnia ojca - 24 czerwca. Te różne działania, które są podejmowane, mówił ks. Marek, są wielowymiarowe, mają się wpisywać w nową ewangelizację; nową zwłaszcza w sensie formy przekazu. Podczas EURO, i nie tylko, proponowane będzie obejrzenie 5 - minutowego filmiku, który pokazuje czym jest budowanie swego życia na piasku, a nie na skale. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć ten film.

Ks. Roman Trzciński, duszpasterz akademicki, podzielił się swoim doświadczeniem „Jak prowadzić ewangelizację wśród studentów?”. Wspominał, jak rozpoczął 15 lat temu tę posługę wśród studentów i jak rozwijało się to duszpasterstwo przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Prelegent wskazywał, jak bardzo potrzebna jest ewangelizacja tego środowiska, jak ważny jest rozwój duchowy młodych ludzi, odkrywanie przez nich swego powołania i uczenie się współdziałania z innymi, również z innymi grupami. Ewangelizacja prowadzona jest przez takie środki, jak otwarte spotkania – przede wszystkim Eucharystia, rekolekcje, katechezy, wspólne pielgrzymki, również poprzez grupy powołane do realizacji konkretnego zadania. Także poprzez uczestnictwo w grupie modlitewnej, czy też spotkania indywidualne odbywa się ewangelizacja. Najważniejszym celem tej ewangelizacji, zdaniem ks. Romana, jest formacja, pogłębienie wiary, również budowanie relacji między ludźmi i zaangażowanie w ewangelizację studentów przez już zewangelizowanych. W Warszawie funkcjonują 72 uczelnie, na których studiuje około 300 000 studentów. Jest to zatem ogromne pole do działania; zwłaszcza, że w Stolicy jest 10 duszpasterstw akademickich. Przez prowadzone przez ks. Romana duszpasterstwo akademickie przewinęło się 7000 studentów w ciągu tych 15 lat. Obecnie jest 100 małych grupek. Osoby skupione w tych grupkach podejmują wspólne działania na rzecz ewangelizacji. Po rozpoczęciu roku akademickiego cały sztab ludzi rusza do 10 akademików zlokalizowanych na terenie parafii o godzinie 21; jest to, jak nazywa to ks. Roman, „zarzucanie sieci”. Ewangelizacja prowadzona jest też przez stronę internetową, również, ale już bardzo osobista przez posługę księdza w konfesjonale.

Duszpasterstwo oferuje całą gamę różnych form formacji, jak kurs Filip, kurs Alfa, OIKOS, również wraz z Odnową w Duchu Świętym prowadzi ewangelizację uliczną na ul. Długiej w Warszawie. Przygotowując się do „Ewangelizacji Warszawy”, ks. Roman wraz z ekipą wspólnoty Woda Życia prowadzi obecnie szkolenia ewangelizatorów. Na pierwsze dni Tygodnia Misji – od 14 kwietnia - koordynowane są różnego rodzaju spotkania ewangelizacyjne; koncerty, ciekawe wykłady, noc świadectw. Już teraz też mówca podkreślał potrzebę dalszych form ewangelizacji dla tych, którzy przyjmą zaproszenie wejścia do jakiś wspólnot, grup po tej ewangelizacji.

 

Drugą część spotkania wypełniły wypowiedzi przedstawicieli niektórych Rad Diecezjalnych. W wypowiedziach przebijała troska, aby dbać o formację młodych, szukać propozycji zaktywizowania mężczyzn, jak również szukać płaszczyzny współpracy z takimi ruchami, jak Żywy Różaniec, czy Akcja Katolicka. Przedstawiciele kilku rad diecezjalnych sygnalizowali też duże zaangażowanie osób z ruchów w przygotowaniu i realizacji różnego rodzaju wspólnych inicjatyw.

Podsumowując spotkanie odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów, o. Adam Schulz SJ podkreślił potrzebę ich kontynuacji. Zwrócił uwagę na to, co ważne jest w pracy rad diecezjalnych: działania na rzecz rozwoju ruchów w diecezji, przybliżanie i pogłębianie teologii ruchów bazując choćby na przemówieniu kard. Ratzingera z 1998 r., oraz pomoc w odkrywaniu powołania człowieka świeckiego. Przewodniczący ORRK zaznaczył też, aby zauważać i doceniać wszystkie ruchy, nie tylko te, które głównie zajmują się ewangelizację, ale również te, które prowadzą inne formy apostolstwa oraz ewangelizację w kultury i życia społecznego. W najbliższym czasie, 21 kwietnia odbędzie ogólnopolskie plenarne spotkanie ORRK, które na te aspekty ewangelizacji zwróci uwagę. Przewidywana jest prezentacja przez bp. J. Kupnego dokumentu o nauce społecznej KEP, referat na temat patriotyzmu w wizji Jana Pawła II oraz wybory do Rady Programowej ORRK.

Barbara Jaworowska

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.