Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1, 14)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Bóg w swojej miłości do człowieka wcielił się w świat przynosząc mu nadzieję zbawienia i odrodzenia. To wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu dzieje się nieustannie, to z niego czerpiemy siłę w naszym codziennym życiu oraz w naszej posłudze braciom i siostrom.

 

Liderom Ruchów i Stowarzyszeń, animatorom Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń, kapłanom posługującym Ruchom i Stowarzyszeniom życzymy, aby Chrystus nieustannie rodzący się w naszych sercach i w świecie był dla Was mocą, nadzieją oraz światłem w Waszym życiu, w Waszych rodzinach oraz w Waszej posłudze innym ludziom. Niech Nowonarodzony obdarza swoim błogosławieństwem całe Wasze życie.

Nowy Rok 2012 jest rokiem, w którym rozpoczynamy prace związane z IV Ogólnopolskim Kongresem Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i mamy nadzieję, że nie tylko włączycie się w nie ale, że Duch Święty w sposób nadzwyczajny obdarzy Was i Wasze Wspólnoty swoją łaską nowego zapału ewangelizacyjnego, nową inspiracją do dzielenia się Dobrą Nowiną z ludźmi, którzy przestali w nią wierzyć, pokładać w niej nadzieję.

Regina Pruszyńska                           o. Adam Schulz SJ

Wiceprzewodnicząca ORRK                 Przewodniczący ORRK

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.