Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko – Praskiej, we współpracy z różnymi strukturami Kościoła Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko – Praskiej zaprasza wszystkich, którym leży na sercu głoszenie Dobrej Nowiny, do połączenia wysiłków ewangelizacyjnych w czasie trwania finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej. W Warszawie mecze na stadionie narodowym będą rozgrywane w dniach 8, 12, 16, 21, 28 VI 2012 roku. Stadion pomieści 50 000 widzów. W czasie rozgrywania finałów ma być też uruchomiona w rejonie Pałacu Kultury strefa kibica z telebimami dla ok. 100 000 osób.

Dlatego chcemy w dniach obecności kibiców w naszym mieście (niekoniecznie w dniu rozgrywania meczów w Warszawie) zorganizować wiele wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym. Mogą to być np.

- ewangelizacja bezpośrednia, rozmowy indywidualne

- prowadzenie happeningów ulicznych

- scenki pantomimiczne

- nabożeństwa ewangelizacyjne

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- animowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej

- organizowanie projekcji filmów o przesłaniu ewangelizacyjnym

- zaplecze modlitewne: adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza za ewangelizujących i ewangelizowanych.

Kibiców finałów Euro 2012 zamierzamy informować o naszych inicjatywach poprzez wysokonakładową  (np. 100 000 egz.) gazetę rozdawaną w miejscach ich gromadzenia się oraz poprzez nasze strony internetowe:

www.przystanekeuro.pl;   www.kibicujrodzinie.pl

Oczywiście, powyżej przedstawionych zamierzeń nie jesteśmy w stanie dokonać sami. Dlatego zapraszamy do współpracy wspólnoty, ruchy, zespoły ewangelizacyjne oraz indywidualnych wolontariuszy. Jako gospodarze proponujemy pomoc w postaci:

- zakwaterowania zespołów ewangelizacyjnych w domach rekolekcyjnych w pobliżu Warszawy

- kontaktów z przedstawicielami Kościoła (kurie biskupie obydwu warszawskich diecezji, proboszczowie kościołów warszawskich itp.)

- kontaktów z przedstawicielami instytucji samorządowych naszego miasta

- promocji poszczególnych wydarzeń ewangelizacyjnych w reklamowej gazecie i na stronach internetowych

- zaangażowanie wolontariuszy z naszych wspólnot w różne działania pomocnicze

- koordynacji i logistyki poszczególnych wydarzeń i akcji ewangelizacyjnych.

Kontakt: ks. Marek Sędek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.