Przedstawiciele 34 diecezji spotkali się 6 listopada br. na posiedzeniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Domu Rekolekcyjnym na warszawskich Bielanach. Na jesienną sesję przybyli prezesi diecezjalni, delegaci oraz asystenci kościelni.

Delegaci wysłuchali informacji przedstawionych przez prezes Zarządu KIAK Halinę Szydełko oraz Krajowego Asystenta AK bpa Mariusza Leszczyńskiego. Dyskutowano nad zmianami w znowelizowanym statucie organizacji. Jedną z ważniejszych nowel jest wydłużenie kadencji władz struktur stowarzyszenia z trzech do czterech lat. Ponadto omawiano przygotowane przez Zarząd KIAK kierunki działania, budżet oraz kalendarz na rok 2011. Z bieżących tematów poruszono m.in. sprawę przygotowań Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej do obchodów Święta Chrystusa Króla, które w tym roku wiąże się z 80. rocznicą ustanowienia stowarzyszenia. Halina Szydełko  przedstawiła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sekretariatu Międzynarodowego Forum AK oraz plany związane z organizacją spotkania przedstawicieli laikatu krajów Europy wschodniej, zainteresowanych powołaniem Akcji Katolickiej, które ma odbyć się w maju przyszłego roku we Lwowie.

Na wniosek ks. prał. Józefa Niżnika z archidiecezji przemyskiej wzbogacono kalendarz o doroczne spotkanie asystentów diecezjalnych. Na koniec delegaci zatwierdzili plany działania oraz przyszłoroczny budżet. Posiedzenie Rady było częścią programu, którego główny trzon stanowiły wspólne rekolekcje dla księży asystentów oraz członków Zarządu i Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, które w tym roku głosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, dziekan Wydziału Zamiejscowego KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Inspiracje

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

SYNOD BISKUPÓW XV ZGROMADZENIE OGÓLNE

„MŁODZI LUDZIE, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA”
SPOTKANIE PRZEDSYNODALNE, DOKUMENT FINALNY
RZYM, 19-24 MARCA 2018

Wstęp

     Młodzi ludzie napotykają dziś na ogrom zewnętrznych oraz wewnętrznych wyzwań i możliwości, z których wiele jest charakterystycznych dla ich indywidualnych uwarunkowań, a niektóre są wspólne dla wszystkich kontynentów.

GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy" (Rdz 17,1).